FAQ

Här finns svar på vanliga frågor och funderingar.
Vill du veta mer så kontakta gärna oss på info©musicarry.com

Musicarry är dels en crowdfundingplattform för musiker och dels en webbshop. Crowdfunding innebär att man som artist finansierar ett projekt genom att samla in pengar från många backare, till dess att man uppnått en förutbestämd summa. Insamlingen avslutas och produktionsarbetet startas.

När produkten är klar skickas den ut till alla som beställt. Detta gäller för fysisk musik eller merchandise. Om artisten endast söker stöd för produktion men inte fysisk musik (LP/CD-skivor) eller merchandise, erbjuds i regel köparen någon form av gåva i stället och detta framgår tydligt för respektive artist.

Artisten presenteras med sitt projekt på vår hemsida. Här kan man också i de flesta fall lyssna på ljudklipp, se videoklipp med mera. Ett köp görs genom att man klickar på vald produkt och följer instruktionerna. Man kommer då att hamna på vår säkra betalsida med ett antal betalningsalternativ.

Om projektet är fysiskt (ex. insamling för LP/CD) och av någon anledning inte genomförs kan man som backare i de flesta fall få tillbaka sina pengar. Ansvaret för eventuell återbetalning ligger helt och hållet hos artisten. Musicarry kanalltså aldrig bli ersättningsskyldigt i dessa fall. 

Om projektet inte är fysiskt (ex. insamling för studiotid/mixning) kan andra förutsättningar råda. Dessa framgår i beskrivningen av projektet. 

Att backa ett projekt innebär alltid en viss ekonomisk risk, vilket man bör tänka igenom innan man betalar. 

Vi använder oss av betaltjänsten Nets. Där kan man betala med kort, faktura, eller swish (Swishtjänsten aktiveras inom kort).

Musicarry sparar dina personuppgifter primärt för att vi ska kunna skicka ut den färdiga produkten till dig. Mailadressen lämnas dessutom ut till artisten för att hen/den ska kunna kommunicera med dig via mail under projektets gång. Dina uppgifter kommer inte att spridas till tredje part. Efter att projektet är slutfört raderas alla uppgifter.

Nej det gör vi inte. Vi arbetar inte med musik som är kränkande mot en viss grupp eller grupper av människor.
Musicarry förbehåller sig också rätten att avbryta projekt, om dessa typer av kränkningar upptäcks under projektets gång.

Inte alls. Musicarry är endast en plattform för finansiering av projekt, samt distribution och försöker aldrig påverka innehållet.

Inte alls. Musicarry är endast en plattform för finansiering av projekt, samt distribution och gör inga som helst anspråk på musiken.

När man som artist ansluter till Musicarry ingår man ett avtal, där man garanterar att ingen annan part äger musiken eller rättigheter för distribution. I övrigt har man ett ekonomiskt ansvar om man avbryter ett projekt i förtid (se tidigare punkt).

Allt finns tydligt specificerat i det avtal man ingår med Musicarry. Kontakta oss gärna om du har fler funderingar kring detta.