Villkor

Allmänt

Musicarry tillhandahåller en crowdfundingportal där musiker kan samla ihop pengar för ett eller flera projekt genom så kallad ”gräsrotsfinansiering” (crowdfunding). Dessa projekt består oftast av en motprestation från musikern i form av en fysisk produkt, men inte alltid. Vad motprestationen består av i varje enskilt projekt skall tydligt framgå på respektive projektsida.

Musicarry ansvarar endast för betalningshantering, viss administration samt distribution av slutprodukten. I övrigt drivs projektet helt och hållet av musikern. Om en person backar ett projekt genom att betala in en summa tillfaller dessa pengar således musikern eller musikerns bolag. Musicarry hanterar initialt insamlade pengar och betalar ut dessa till musikern men är inte i något skede i processen ägare av insamlade medel.

Musicarry har inget ansvar för genomförandet av projektet och är heller inte ersättningsskyldigt gentemot någon som backat (betalat musikern) om ett projekt inte genomförs.

För ytterligare information

E-post: info@musicarry.com